Tel.: 609 987 907

E-mail: biuro@myenglishplace.pl

Adres

ul. Jasna 23

41-506 Chorzów

Witaj,

Jesteśmy prywatną szkołą języka angielskiego
w Chorzowie

Oferujemy szeroką gamę kursów zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla dorosłych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Nasza Oferta

Oferujemy szeroką gamę kursów dopasowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Każdy znajdzie u nas coś dla siebie.

Zajęcia dla dzieci młodszych (klasy 1-3 szkoły podstawowej) odbywają się w wymiarze dwóch godzin zegarowych (2 x 60 min) tygodniowo w grupach od 4 do 8 osób.  W tym wieku dzieci wykazują ogromne zainteresowanie otaczającym je światem i szybko się uczą, jeśli stworzy im się odpowiednie warunki.  Na zajęciach realizujemy komunikacyjny kurs Give Me Five wydawnictwa Macmillan uzupełniony o zajęcia oparte na tzw. podejściu zajęciowym (ang. activity-based approach), gdzie punktem wyjścia do nauki języka angielskiego są czynności atrakcyjne dla dziecka, np. zaprojektowanie stroju, zbudowanie makiety miasta, stworzenie plakatu.  Dzięki temu słowa i zwroty nabierają znaczenia i są łatwiej zapamiętywane. Sprzyja temu atmosfera współpracy w grupie, ruch i wykorzystanie wszystkich zmysłów. Główny nacisk kładziemy na rozumienie ze słuchu i sprawność mówienia, ze szczególnym uwzględnieniem poprawnej wymowy. Powoli wprowadzamy też elementy czytania i pisania. Dbamy o stopniowe przygotowanie dzieci do samodzielnej nauki i budujemy ich wiarę we własne możliwości.

Zajęcia dla dzieci starszych (klasy 4-6 szkoły podstawowej) odbywają się w wymiarze dwóch godzin zegarowych (2 x 60 min) tygodniowo w grupach od 4 do 8 osób dobranych pod względem biegłości językowej. W tym wieku dzieci są już gotowe do dłuższego skupienia się  i szybko się uczą.  Naturalne procesy przyswajania języka idą w parze z konkretnym, logicznym myśleniem, dzięki któremu można zacząć porządkować wiedzę i doskonalić umiejętności.  W pracy z tą grupą wiekową stosujemy wiele różnych metod i technik integrując je w sposób optymalny dla młodego umysłu.  Realizujemy kursy wydawnictwa Macmillan dobrane do poziomu grupy uzupełniając je zajęciami prowadzonymi zgodnie z podejściem zadaniowym (ang. Task-Based Learning — TBL).  Podejście to oparte jest na założeniu, że przyswajanie języka przebiega sprawniej, gdy uczeń aktywnie uczestniczy we wspólnym rozwiązywaniu konkretnego problemu lub wykonaniu zadania posługując się językiem obcym. Dzięki temu podejściu język postrzegany jest jako środek do osiągnięcia celu, a nie cel sam w sobie.  Wykorzystanie języka do porządkowania czy porównywania informacji, tworzenia projektu czy poszukiwania rozwiązań nadaje mu znaczenie, co sprzyja rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej i integrowaniu różnych sprawności językowych. Staramy się też rozwijać w naszych uczniach świadomość własnych stylów uczenia się, przygotowujemy ich do brania coraz większej odpowiedzialności za własne postępy w nauce, pomagamy im dostrzegać ich mocne strony, wspieramy w trudnościach, wzmacniamy poczucie własnej wartości, uczymy empatii i współpracy w grupie.

Kursy języka angielskiego dla licealistów odbywają się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych (1 x 90 min) tygodniowo w grupach od 4 do 8 osób dobranych pod względem poziomu biegłości językowej. W tej grupie wiekowej można zrobić duże postępy w nauce języka w krótkim czasie.  Młody umysł nastolatka nie stracił jeszcze naturalnej zdolności do przyswajania języków, plastyczny aparat mowy wciąż umożliwia przyswojenie poprawnej wymowy. Jednocześnie rozwinięta już umiejętność abstrakcyjnego myślenia pozwala na szybkie i skuteczne opanowanie zasad gramatycznych, a krystalizujące się zainteresowania i potrzeba wyrażania siebie sprzyjają rozwijaniu sprawności mówienia i integracji wszystkich komponentów kompetencji komunikacyjnej. Dlatego realizację kursu wzbogacamy o zajęcia wykorzystujące aktywizujące metody i techniki nauczania.

Kursy języka angielskiego dla dorosłych odbywają się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo (1 x 90 min) w grupach 4-8 osób dobranych pod względem poziomu biegłości językowej. Istnieje też możliwość zmiany wymiaru godzin na wniosek konkretnej grupy.  W tej grupie wiekowej zarówno dobór grupy, jak również zakres i cele kursu ustalane są na podstawie analizy potrzeb poszczególnych uczestników kursu.  Razem wyznaczamy cele i sposoby ich realizacji.

Kursy przygotowawcze do egzaminu ósmoklasisty, matury i egzaminów międzynarodowych (FCE, CAE i in.) odbywają się standardowo w wymiarze 2 godzin lekcyjnych (1 x 90 min) tygodniowo, istnieje również możliwość zmiany wymiaru godzin na wniosek grupy.  Przed rozpoczęciem kursu dokładnie analizujemy poziom biegłości językowej każdego z uczestników kursu, określamy obszary i sprawności wymagające doskonalenia i opracowujemy kurs dostosowany do potrzeb konkretnej grupy.

Wszystkim, którzy wolą uczyć się indywidualnie, oferujemy lekcje indywidualne dostosowane do potrzeb konkretnego Klienta.

Trochę o nas

Joanna Bielska

Nazywam się Joanna Bielska, od dwudziestu kilku lat jestem metodykiem nauczania języka angielskiego, pracuję jako adiunkt na kierunku filologia angielska Uniwersytetu Śląskiego, gdzie w ramach specjalizacji nauczycielskiej kształcę przyszłych nauczycieli języka angielskiego.

Sama uczę tego języka od roku 1991, mam duże doświadczenie w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych. My English Place to mój prywatny projekt – założona w 2014r. mała szkoła języka angielskiego mieszcząca się w moim domu, spełnienie marzenia o miejscu, w którym w kameralnej atmosferze domu z ogrodem można się uczyć, bawić czy  przygotowywać do ważnych egzaminów.

Dzięki mojej dużej wiedzy teoretycznej i zdobytemu przez lata pracy doświadczeniu, nauka języka angielskiego w My English Place dostosowana jest zarówno do wieku uczniów, jak i ich indywidualnych potrzeb. Jest to miejsce, gdzie priorytetem jest jakość, nie ilość. Uczymy głównie dzieci i młodzież w małych grupach, dbając o potrzeby każdego naszego kursanta. Nasi uczniowie, poza samą nauką, cenią u nas domową atmosferę na zajęciach i indywidualną uwagę, którą im poświęcamy.

Osobiście znam każdego naszego ucznia, monitoruję jego postępy, jestem w stałym kontakcie z Rodzicami. Nasi uczniowie zazwyczaj zostają z nami na długo. Z radością patrzymy jak rosną i się rozwijają, cieszymy się, że mamy w tym swój udział. Jeśli więc szukacie Państwo miejsca, w którym dziecko nauczy się języka angielskiego, to zapraszam do My English Place.

Jeśli masz pytania, chętnie wszystko wyjaśnimy

Lokalizacja

Nasza szkoła znajduje się w Chorzowie, na osiedlu „Ruch”. Pozwala to na łatwy dojazd zarówno komunikacją miejską jak i samochodem – mieścimy się w bezpośrednim pobliżu Drogowej Trasy Średnicowej

ul. Jasna 23, 41-506 Chorzów

Bądźmy w kontakcie!

  • +48 609 897 907
  • +48 601 416 308
  • biuro@myenglishplace.pl
  • ul. Jasna 23, Chorzów
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.