Kursy egzaminacyjne

Kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego i egzaminów międzynarodowych (FCE, CAE i in.) odbywają się standardowo w wymiarze 2 godzin lekcyjnych (1 x 90 min) tygodniowo, istnieje również możliwość zmiany wymiaru godzin na wniosek grupy.  Przed rozpoczęciem kursu dokładnie analizujemy poziom biegłości językowej każdego z uczestników kursu, określamy obszary i sprawności wymagające doskonalenia i opracowujemy kurs dostosowany do potrzeb konkretnej grupy.