Szkoła Średnia

Kursy języka angielskiego dla uczniów szkół średnich odbywają się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych (1 x 90 min) tygodniowo w grupach od 4 do 8 osób dobranych pod względem poziomu biegłości językowej (na wniosek grupy istnieje możliwość zwiększenia wymiaru zajęć do 2 x 90 min. tygodniowo). W tej grupie wiekowej można zrobić duże postępy w nauce języka w krótkim czasie.  Młody umysł nastolatka nie stracił jeszcze naturalnej zdolności do przyswajania języków, plastyczny aparat mowy wciąż umożliwia przyswojenie poprawnej wymowy. Jednocześnie rozwinięta już umiejętność abstrakcyjnego myślenia pozwala na szybkie i skuteczne opanowanie zasad gramatycznych, a krystalizujące się zainteresowania i potrzeba wyrażania siebie sprzyjają rozwijaniu sprawności mówienia i integracji wszystkich komponentów kompetencji komunikacyjnej. Rola nauczyciela się zmienia, staje się on pomocnikiem, przewodnikiem, mentorem. Dlatego realizację programu wzbogacamy o zajęcia wykorzystujące aktywizujące metody i techniki nauczania. Jeśli naszym kursantom szczególnie zależy na przygotowaniu do matury lub egzaminów międzynarodowych, organizujemy dla nich specjalne kursy przygotowawcze.