Firmy

Kursy dla firm tworzone są zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Państwa firmy.  Przeprowadzamy w firmie audyt językowy, tj. szczegółową analizę poziomu biegłości językowej uczestników kursu oraz sytuacji i zadań, do których kurs ma Państwa pracowników przygotować.  Na tej podstawie tworzymy propozycję kursu dostosowanego do Państwa wymagań, którą następnie wspólnie doprecyzowujemy.