Egzamin Ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Kurs przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych (1 x 90 min) tygodniowo w grupach od 4 do 8 osób i odejmuje 12 spotkań kończących się przed egzaminem. W trakcie kursu uczniowie zapoznają się z formatem egzaminu, utrwalają obowiązujący materiał leksykalno-gramatyczny, rozwijają sprawności receptywne (czytanie i rozumienie ze słuchu) i uczą się pisać krótkie teksty. Uczymy ich także strategii pracy z testem, patrzenia na zadania z perspektywy ich autora i z perspektywy egzaminatora, by zwiększyć ich szanse na uzyskanie wysokiego wyniku na egzaminie