Dorośli

Kursy języka angielskiego dla dorosłych odbywają się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo (1 x 90 min) w grupach 4-8 osób dobranych pod względem poziomu biegłości językowej. Istnieje też możliwość zmiany wymiaru godzin na wniosek konkretnej grupy.  W tej grupie wiekowej zarówno dobór grupy, jak również zakres i cele kursu ustalane są na podstawie analizy potrzeb poszczególnych uczestników kursu.  Razem wyznaczamy cele i sposoby ich realizacji.